Otázky a odpovědi

Komu patří kostely svaté Kateřiny a Nejsvětější Trojice?

Vlastníkem obou kostelů je římskokatolická farnost v Havlíčkově Brodě.

Mohu se do kostelů podívat?

Ano, v případě zájmu nás kontaktujte.

Proč jsou kostely v tak špatném stavu?

Příčin je více. Jednou z prvních je samozřejmě období totality, která k církvi a památkám přistupovala po svém. Nyní se ale nacházíme již 25 let v jiné situaci a kostely chátrají dále. Souvisí to ve stručnosti s počtem a sociální skladbou věřících, s počtem kostelů ve farnosti, s prioritami společnosti, náročností oprav kulturních památek apod.

Využije farnost kostely?

Liturgicky a pro případná jiná setkání jsou využívány kostely Nanebevzetí Panny Marie a svatého Vojtěcha. Pro kostel svaté Kateřiny liturgické využití není, pro kostel Nejsvětější Trojice omezeně (cca 3x do roka).

Proto se v rámci tohoto projektu snažíme především nalézt smysluplné využití těchto památek. Není účelné opravit budovu proto, aby dále uzavřena chátrala.

Proč nejsou na opravu využity prostředky z církevních restitucí?

Přes obrovský mediální halas je objem vyplacených prostředků za celý rok menší než např. částka vyplacená v ČR na důchody za dva dny. Prostředky z restitucí budou využívány pro investice do živých projektů, do školství, sociální oblasti, do fungování církve v období, kdy dojde k odloučení od státu. Bylo by chybou vložit prostředky do dlouhodobě podfinancovaných staveb, které jsou nevyužity. 

Je možné kostel využít jinak než liturgicky?

Ano. Pokud se jedná o důstojné využití, není s tím z pohledu farnosti problém. Překvapil nás ale názor zástupců památkové péče v Telči, který jakoby vylučoval jakékoli jiné využití. Je to stanovisko neudržitelné.

Jak lze odsvětit kostel?

Žádný církevní obřad odsvěcení neexistuje. Posvátný prostor zaniká až porušením podstatné části obvodového zdiva.

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode